Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

Akce 2016

 

Vánoční besídka

 

Po poslední sobotní škole roku 2016 jsme se opět sešli na vánoční besídce. Každá skupinka a každá třída si nastudovala krátký program, který předvedla rodičům. Je udivující, co všechno jsou naše děti vedle vyučování v normální německé a vyučování v české škole schopny se naučit. Všechna představení byla moc hezká. Děkujeme všem účastníkům a paním učitelkám mockrát děkujeme! Tradičně jsme si se skupinkou „Rákosníček“ zazpívali české vánoční koledy.

 

        

 

 

 


 

 Mikuláš

 

7.12.2016 se konala naše každoroční mikulášská besídka. Mikuláš se společně s čertem a andělem přišel podívat do všech tříd a následně i na předškoláky a naše nejmenší ve skupině "Rákosníček".  Všechny děti byly dobře připravené a zazpívaly Mikuláši hezké písničky. Mikuláš je za jejich snažení odměnil malým dárečkem. 

 

Mikulas

 


 


Detektivní výtvarná dílna s komisařem Vrťapkou

Dne 9.11.2016 se již po druhé koná výtvarná dílna se spisovatelem a ilustrátorem Petrem Morkesem. Bližší informace naleznete na plakátě dole:

 

 

 


 

 

Spolkový víkend od 9. do 11.9.2016

 

Minulý víkend se sešli členové spolku na každoročním „spolkovém víkendu“, tentokrát na Šámalově chatě v Jizerských horách. Měli jsme výborné počasí, a tak jsme ho řádně využili. Po oba dny jsme celý den pobíhali po lese, sbírali houby a borůvky a koupali se v Bedřichovské nádrži. V sobotu večer byl na plánu táborák a opékání buřtů. Před jídlem si větší děti ještě zahrály bojovku, která se jim tak líbila, že si ji hned třikrát zopakovaly.

Poté, co se všichni dostatečně posilnili, následovala stezka odvahy. Velké děti se na ni vydaly ve dvojicích, menší s rodiči. Svíčkami osvětlená cesta vypadala zpočátku hodně strašidelně, ale kdo to zvládl až do konce, mohl si vyzvednout malou odměnu. Přes všechen strach ze tmy a „strašidel“ schovaných v křoví se všem stezka odvahy moc líbila a chtějí, aby se příště konala znovu. Večer jsme ukončili zpěvem starých českých táborových písniček.

 

skrz les         


 


 

Noc s Andersenem 2016

8.4. 2016 se konala každoroční Noc s Andersenem. Dole naleznete zážitky zúčastněných dětí (po kliknutí se otevře v novém okně):

 

                    

                

 

 

 Noc s Andersenem

Již pošesté bude náš spolek dne 8.4.2016 pořádat čtenářskou "Noc s Andersenem". Tato akce je u našich dětí velice oblíbená a momentálně jsou již všechna volná místa obsazena. Bližší informace naleznete na www.nocsandersenem.cz


 

Karneval

I tento rok jsme společně oslavili karneval. I když tentokrát kvůli prázdninám trochu opožděně. Všichni jsme si to ale, stejně jako každý rok, výborně užili.


Školní děti si v sobotní škole vyráběly masopustní masky samy: