Schola ludus - Tschechisch-deutsch-slowakischer Bildungsverein e.V.
de  cz  
 

 

 

Lednová sobotní škola

Pro děti nižších ročníků si v rámci sobotního vyučování připravila členka našeho spolku, Martina B., velice poutavou přednášku a interaktiní workshop na téma zdravověda a první pomoc. Děti si přinesly své oblíbené plyšáky a učiliy se na nich správně obvazovat a další užitečné věci.

A po sobotní škole se ve spolupráci s Asociací debatních klubů zastoupenou paní lektorkou Bárou workshop Debatování. Žáci II. stupně a skupiny Mládeže se zůcastnili asi 60 minutového rychlokurzu. Naučili se, co to vlastně debata je, jak se správně vede. Zjistili, že je v debatování možné i soutěžit a několik z nich bylo okamžitě nadšeno a chtěli se nějaké souteže zúčastnit.

 

Vávoční besídka

Letos opět tradičně, i když s novým konceptem:

Vánoční besídka s jarmarkem, se konala v prostorech VHS Radebeul (Sidonienstr. 1a, 01445 Radebeul) v sobotu 3. prosince 2022.

Na programu byla vystoupení jednotlivých tříd, které se konala v hale v přízemí.

Kromě toho proběhl JARMARK, který probíhal paralelně s besídkou. V rámci jarmarku se můžete v jednotlivých učebnách účastnit aktivit spojených s (před)vánoční tématikou.

 

 

Beseda s paní Válkovou

 

Beseda a čtení s historičkou a spisovatelkou Veronikou Válkovou proběhlo 8.10.2022 a byla rozdělena podle věku dětí a témat na dvě části. Marií Terezií se zabývaly děti 4. a 5. třídy. Starší žáci včetně skupinky "Mládeže" probírali téma vzniku Československa.

Na závěr besedy byla možnost nákupu knih paní Válkové, kterou téměř všichni žáci využili. Z důvodu velkého zájmu a velice pozitivního ohlasu jsme se předběžně domluvili na dalším případném termínu v druhém pololetí tohoto školního roku.

 

 

Vyučování v české škole 

Od 7.9.2022 opět probíhá vyučování prezenčně. Budeme jen doufat, že se v tomto školním roce po celou jeho dobu vrátíme do "normálu". 

Na zahájení vyučování se, již tradičně, byla podívat i paní generální konzulka JUDr. Markéta Meissnerová.

 

 

Uni Erfurt a Uni Jena hledají lektory pro výuku českého jazyka a literatury 

 

Univerzita v Erfurtu a v Jeně otevírá od akademického roku 2022/23 lektorát bohemistiky a hledá nové lektory. Bližší informace naleznete pod následujícím linkem: Bohemistika / Uni Erfurt a Uni Jena

 

VI. virtuální debata zahraničních Čechů

 

Srdcem doma je mottem letošního, již šestého setkání zahraničních Čechů na jejíž konání přijali pozvání významní hosté z Ministerstva zahrnaičních věcí ČR. Koná se ve virtuálním prostoru, přihlášení je předem nutné (viz pozvánka) dne 4.2.2022 v 17 hodin.  

 

Anketa dětí o nejoblíbenější knihu roku 2021

Zúčastnit se můžete v rámci soutěže SUK - čteme všichni na webových stránkách Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze. Na 50 vylosovaných dětí  čeká odměna. A hádejte jaká... Bude-li to povidlová buchta? Tak honem do účasti a držíme vám palce!

 

NOC 2022

Tušíte správně, že se jedná o naši čtenářskou akci, Noc s Andersenem. Letos se bude konat 1. dubna a kromě báječných jokes se těšíme na ochotné pomocníky a kreativní nadšence. Hlaste se orga týmu na akce@scholaludus.org 

 

Online dotazník ve spolku a v české škole

Tak jako v jiných oblastech života je také u nás důležité, nebýti zaslepen zajetými návyky. Zastavit se, ohlédnout se a realizovat, co je nutné změnit, jsou kroky, které patří ke každému posunu novým směrem. Připojte se svým názorem do dotazníkového šetření a sdělte nám své cenné názory, bude Vás to stát pár minut: 

 

https://befragungen.iris-ev.de/index.php/272345?lang=cs

 

  

Česká lípa v Drážďanech a Den boje za svobodu a demokracii

Navštivte v tento výjimečný den naši Českou lípu v Drážďanech a udělejte si fotografii. První tři zaslané na info@scholaludus.org od nás dostanou symbolický dárek.

 

Dopis krajanům, a demokratům,

ze Senátu České republiky, tákající se korespondenčního hlasování je k nahlédnutí zde: dopis krajanům

Víc než jej zveřejnit a šířit musíme! Šiřte nejen jej, ale jeho hlavní myšlenku s námi, prosím. 

 

Česká škola v Drážďanech ve školním roce 2021/22

...se jak je již zvykem koná poprvé druhou školní středu, letos tedy 15.9.2021. Hned po ní následuje dne 18.9.2021 sobotní setkání, dle aktuálních informací prezenčně.

 

Volby 2021

...do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 8. a 9. října 2021 také na zastupitelském úřadu v Drážďanech. Volit zde mohou voliči, kteří jsou buď zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Generálním konzulátem ČR v Drážďanech nebo předloží voličský průkaz, který vystaví obecní či městský úřad. Zažádat o jeho vystavení můžete také v Drážďanech, pokud zde nemůžete volit! Podrobnější informace: www.mzv.cz/dresden 

 

Informace o činnosti skupin v roce 2020

Skupinky nejmenších dětí nám přiblížily dění ve svých hodinách.

Batolínek

Rákosníček

Předškola

 

 

 

 

Čteme ostošest | knihovna spolku

Prosíme o předběžné přihlášení na: akce@scholaludus.org 

 

 

Pozvánka na vánoční besídku s jarmarkem

Einladung zur Weihnachtsfeier mit Weihnachtsbasar

Vážení a milí členové a přátelé našeho spolku,

Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde unseres Vereins,

für die deutsche Version bitte weiter nach unten scrollen.

Zveme Vás, Vaše rodiny a děti na vánoční besídku s jarmarkem, která se bude konat v prostorách

VHS Radebeul (Sidonienstr. 1a, 01445 Radebeul) v sobotu 3. prosince 2022.

 

Program:

Čeká Vás BESÍDKA (tj. program tříd pro rodiče), která se bude konat v hale v přízemí. Obsahový

program besídky mají na starost paní učitelky.

Kromě toho se můžete těšit na JARMARK, který probíhá paralelně s besídkou. V rámci jarmarku se

můžete v jednotlivých učebnách účastnit aktivit spojených s (před)vánoční tématikou.

Aktivity jarmarku mají na starost rodiče, resp. třídy.